تماس با ما

تماس با هتل گیتی مشهد

آدرس ما :

مشهد، میدان بیت المقدس، شیخ طوسی ۱۱، رجب زاده ۱۳

شماره تماس :

۰۹۳۳۰۳۳۰۲۰۳

تماس با ما

تماس با مدیریت هتل گیتی مشهد