10

فوریه
2020

اتاق ۲ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق ۲ تخت شامل یک تخت دبل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.