10

فوریه
2020

اتاق ۳ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق ۳ تخته شامل یک تخت دبل و یک تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.