10

فوریه
2020

اتاق ۴ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق یک خواب ۴ تخته شامل یک تخت دبل و دو تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.