09

فوریه
2020

اتاق ۵ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق یک خواب ۵ تخته شامل ۲ تخت دبل و یک تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.